• 74 Carne Road, Pakenham Upper
  • 43 Grandvue Boulevard, Officer
  • Brundrett Heights Estate
  • 98 Baker Road, Harkaway
  • 165 Melaleuca Drive, Trafalgar East